Reklama:

BIBLIOTEKA

 

Publikacje książkowe:

·         Bal J., Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej; Wydawnictwo PWN, Warszawa 2001,
·         Bal J, Biologia molekularna w medycynie. Elementy genetyki klinicznej; Wydawnictwo PWN, Warszawa 2011,
·         Biblioteka Prawa Dowodowego, Badania genetyczne w dochodzeniu ojcostwa. IES w Krakowie 1998,
·         Birkbauser VB, DNA fingerprinting state of sciences. Switzerland 1993,
·         Butler JM, DNA fingerprinting: an introduction. Academic Press 2001,
·         Pawłowski R., Medyczno-sądowe badania śladów biologicznych. Biblioteka prawa dowodowego, IES w Krakowie, 1997,
·         Raszeja S., Nasiłowski W., Markiewicz J., Medycyna Sądowa. Wydawnoctwo lekarskie PZWL, Warszawa 1993.


Źródła internetowe:

 

 Biuletyny informacyjne:

 

 Reklamy:

UA-49095250-1